• Посещения: 681

 

Девети конкурс

октомври, 1992

Жури: Иван Цанев, Минко Бенчев, Владимир Попов, Атанас Сугарев

Лауреати

Първа награда - Елин Рахнев (стихосбирката "Съществувам", редактор Минко Бенчев, библиотека "Участие", 1993 г.)
Втора награда - Светла Дамяновска
Трета награда - Събка Моллова

      

Първа награда

Елин Рахнев
София

ПОЕТЪТ

От залеза античен потече нощта

и спука главата му.

Доносници-звезди забързаха

към крехката му памет

и дълго ровиха.

Не текна кръв, а някаква ръждива тишина.

Разтвори се във устните на този миг

и вече не разбра -

дали Смъртта е нещо изключително.

 

Втора награда

Светла Дамяновска

БЪДЕЩЕ ВРЕМЕ В МИНАЛОТО

"Жената е създателка и
съхранителка на живота.
И с това тя е равна на бога".
по Павел Вежинов

И майчинството е преодолимо.

Три минути и край на проблема.

Страшното ще изветрее с упойката...

Освен страшното на свободата - никога

да не станеш равна на бог.

Сега свободата е шарена като балон.

На рецепцията ще ти я върнат любезно.

Стискай здраво конеца и тичай...

Майка можеш да станеш и някой друг път.

Момиченце меси човечета

до близката локва.

Дано приютят изрязаните души.

 

Трета награда

Събка Моллова

ЛАКМУС

Ела да послушаш

Как ми се пее

В противен случай

Ще поникна

Пред вратата ти

Е само прагът

А той е по-единствен от теб