• Посещения: 765

 

Деветнадесети конкурс

ноември, 2002

Жури: Минко Бенчев, Елин Рахнев, Георги Янев

Лауреати

Първа награда - Яница Радева (стихосбирката "Друг Ритъм", редактор Минко Бенчев, издателство "Макрос", Пловдив, 2003 г.)
Втора награда - Велиана Атанасова
Трета награда - Петър Петров

      

Първа награда

Яница Радева
Ямбол, 1978 г.

САМОДИВСКА КЛЕТВА

Не гледай лицето ми -

грим е това -

стапя се вечер

при пълна луна.

Не гледай, а бягай...

Бягай далече

преди да те стигнат

на моите

лунни коси

ветровете.

По залез не спирай

при чужди кервани

да дириш

мехлеми

за обич и рани.

Обяд не дояждай

и дом не търси

преди

отразен да се видиш

в самодивски води.

Тогава ще дойда

с венец от треви,

открила безкрая

на твойте очи.

Човешка и земна

като стрък ог иглика.

Втора награда

Велиана Атанасова
Бургас, 1979 г.

* * *

Керванът си върви.

Без визи.

Вагони влачат

мухъл, сажди, кал...

Псуват коловозите -

уморени очи и бебешки плач,

гърлен смях и слънчогледови семки

по пътя към Европа.

С куфари,

чанти,

кошници...

С "Бог да ни пази!"

Стените се стопяват от наздравици:

митници, проверки, рушвети.

Всеки се е сгънал според джоба си

и пресмята, и премисля.

Релсите свистят.

Кучетата лаят,

но еднопосочно.

Трета награда

Петър Петров
София, 1978 г.

* * *

ако мълчиш,
трябва да кажеш, че мълчиш
ако не можеш да пишеш,
трябва да кажеш, че не можеш да пишеш
Таникава Шунтаро

Думите, които ти изпращам,

са малолетни престъпници,

пуснати неизвестно как и защо на свобода.

Думите, с които ме посрещаш,

са наемни убийци

с неизвестно колко на брой висящи дела.

Думите, които забравяме,

ни помнят.

Помним само мириса им.