• Посещения: 1256

ХХХVІІI НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ

“ВЕСЕЛИН ХАНЧЕВ”

 

СТАРА ЗАГОРА` 2021

Организатори: Община Стара Загора, Библиотека „Родина”, Къща музей „Гео Милев“

 

РЕГЛАМЕНТ

Националният младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев” е наследник на богатите литературни традиции на Стара Загора. Неговата цел е да открива млади поетични дарования и да подпомага творческите им изяви.

1. В конкурса могат да вземат участие всички автори, навършили четиринадесет и не по-възрастни от двадесет и пет години към датата на отчитане на конкурса – 29.10.2021 г. (родени след 29 октомври 1996 г.), които нямат издадена стихосбирка.

2. Конкурсът е явен. Всеки кандидат има право да представи от 5 до 10 поетични творби.

3. Жури
Конкурсните произведения се журират от утвърдени национални литературни творци и критици и от млади автори, лауреати на Голямата награда от конкурса през изминали години.

4. Награди:
Първа награда – призът Златното яйце и издаване на самостоятелна първа стихосбирка.

Втора и трета награда – парични премии.

Присъждат се и поощрения.

5. Отчитане на резултатите:
Резултатите от ХХХVІІI Национален младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев” ще бъдат обявени на Гала вечер на отличените участници на 29 октомври 2021 г. (петък).

По традиция за участниците в НМКП „Веселин Ханчев” се организира Поетическа работилница с участие на журито, която през 2021 г. ще се проведе на 30 октомври (събота). 

Конкурсната програма ще бъде изпратена на посочен от участника електронен адрес след 20 октомври 2021 г.

Творби на участниците се приемат до 30 септември 2021 г. на:
e-mail: lib@rodina-bg.org, факс: 042603950 или с препоръчана кореспонденция на aдрес:

6000 Стара Загора, бул. „Руски“ 17, Библиотека „Родина”.

Изпратените текстове трябва да са придружени с точно посочени: име, презиме и фамилия на участника; настоящ адрес; телефон; дата, месец, година и място на раждане.
Пътните и нощувките са за сметка на участниците. Организаторите осигуряват нощувки на преференциални цени при предварителна заявка до 26 октомври  2021 г.

Телефони за връзка, информация и заявки за хотел:
0884477915 – Красимира Лекова, 0886463731 – Слава Драганова
042 630113, 042 603950 – Библиотека „Родина”
042 614863, 042 614862 – Отдел „Култура”, Община Стара Загора.